Verborgen diamanten

3 januari 2021 8 Door Rozaynis Godfried

Diamanten. Een zuiver edelsteen en waardevol. Het is uniek en zeldzaam. Diamant is diep in de aarde ontstaan doordat koolstof onder een enorme druk en hitte gekristalliseerd is. Eeuwen lang werd er in India diamant gedolven. Naderhand ook in andere landen. Kimberleymijn, ook wel de ‘Big Hole’ genoemd, in Zuid-Afrika is de grootste en bekendste diamanten vindplaats. Deze mijn is het grootste gat ooit dat door mensenhanden in de aarde is gegraven. Zij groeven niet voor zichzelf. De diamanten waren niet voor die mensenhanden die het opgroeven. Weet je waarom? Zij groeven niet in hun eigen mijn. De vraag is:

Wanneer begint men te graven in hun eigen diamantenmijn?

Om een diamant op te graven, kost erg veel moeite. Voordat de diamant wordt blootgelegd, moet het zand eerst worden weggegraven. Ze liggen soms nog zo verborgen dat het van de omstandigheden afhangt hoe een diamant wordt blootgesteld. Dus op welke werkwijze dit gebeurd.

Velen zoeken diamanten en zien diamanten bij anderen. Iedereen kan andermans kwaliteiten of talenten en gaven benoemen maar vinden het knap lastig als zij die van hunzelf moeten benoemen. Woorden zoals ‘weet niet’ en ‘dat kan ik niet zeggen’ vullen de mond.
Waarom? Niemand kan daar echt een antwoordt op geven. Toch ga ik de uitdaging aan om het zo goed mogelijk te beschrijven.

Het bekendste fenomeen. Onzekerheid.
Wat gaan men wel niet denken? Eigen gedachten die jou in een hoekje duwen. Gevoelens die eindeloze twijfels opgraven in plaats van diamanten. Talenten en gaven die jij in je hebt. Wat is nou echt jouw diamant?
De dingen die wij in een ander zien, zien wij meestal omdat wij het zelf in ons hebben. Vooral als het stiekem je eigen droom of passie is. Waarom dan nog in andermans diamantenmijn graven als er nog zoveel waardevolle verborgen diamanten liggen in jou? Jij bent een diamantenmijn. Ontdek jouw eigen diamanten.

God heeft in ons verschillende talenten en gaven geplant. Hij gaf het ons om vruchten te dragen en dat in overvloed. Vruchten die blijvend zijn en niet vergaan (Joh. 15:16.). Begraaf het niet. Gooi het niet weg. Gebruik het. Stijg op en schijn door middel van jouw eigen diamant. Niet die van een ander maar die van jezelf. In 1 Petrus 4:10 staat geschreven “laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God”. Maar meestal doen wij het niet omdat het volgende fenomeen automatisch gebeurd. Vergelijken met. Hij is veel beter. Haar stem is mooier. Zijn moves zijn tof. Zij is wijzer. Ja, zo kan je heel de wereld rond gaan en alsnog niet ontdekken en ontplooien wat God in jou geplaatst heeft. Zolang je een persoon z’n talent en gave blijft nastreven, zal je in die persoon z’n schaduw blijven leven. De keuze ligt in jouw handen. Iedereen is anders en niemand zal dezelfde bestemming hebben met betrekking tot hun gaven en talenten. Het kan heel erg op elkaar lijken maar het is niet hetzelfde. De Bijbel verteld dat er vele gaven zijn en toch één Geest is (1Kor. 12:12.). We kunnen ook niet hetzelfde hebben. God heeft jou nodig. Hij heeft jou niet voor niets op aarde gezet. Je hebt een bestemming te bereiken. De vijand weet dat en zal er alles aan doen om jou je diamant te laten verbergen en verborgen te houden.
Ontdek het, activeer het en vermenigvuldig het. Laat het groeien. Begraaf het niet (Matt. 25:14-30.).

Mijn boodschap aan een ieder is… Graaf niet meer in diamantmijnen van anderen maar ontdek je eigen diamanten in jouw mijn. Ga opzoek naar jouw verborgen diamanten. Graaf en haal weg onzekerheid, twijfels en vergelijkingen. Doe waar je goed in bent. Stap uit de schaduw van een ander. Stap uit de diamantenmijn van een ander. Neem ontslag! Anders zullen je gaven en talenten ontslag nemen. Zoals de Bijbel ons verteld, zullen zij weggenomen worden en aan anderen gegeven worden (Matt. 25:28.). Als God nu voor je komt staan en aan jou vraagt, “Wat heb je gedaan met al de gaven en talenten die ik jou gegeven heb?”

Wat is daarop jouw antwoord?

“Zolang je een persoon z’n talent en gave blijft nastreven, zal je in die persoon z’n schaduw blijven leven.”

~ Rozaynis Godfried~